สาย iPod ที่แถมมากับรถ Mercedes Benz นั้น เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iPod/iPad/iPhone จะฟังได้แค่เสียงเท่านั้น ภาพจะไม่แสดงที่หน้าจอของรถ แต่สาย iPod ที่ติดเพิ่มนั้นจะสามารถเล่นไฟล์วีดีโอจาก Youtube ได้ทั้งสัญญาณภาพและเสียง โดยภาพไปโชว์ที่จอของรถ และเสียงออกที่ลำโพงของตัวรถ