อุปกรณ์นำทางของบริษัท ไฮเทค ไมโคร ซิสเท็ม จำกัด มีทั้งรุ่นที่รายงานผลจราจรได้และไม่ได้ครับ

ปัจจุบันประเทศไทยมีระบบ TMC (Traffic Message Channal) หรือระบบรายงานจราจรใช้แล้ว

และทางบริษัทฯ ก็ได้พัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ที่สามารถรายงานผลจราจรได้ ซึ่งจะเริ่มจำหน่าย เร็ว ๆ นี้(วันที่ตอบคำถามนี้ 4 ตุลาคม พ.ศ.2555)

แต่รุ่นเดิมที่ไม่สามารถรายงานผลจราจรได้ก็ยังมีจำหน่ายอยู่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าครับ

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ TMC ครับ http://www.iticfoundation.org/node/48

                                                  http://www.globetech.co.th/index.php?c=main&f=page&page_id=30&article_id=5