การอัพเดทแผนที่ทำได้โดยการติดต่อมาที่บริษัท ไฮเทค ไมโคร ซิสเท็ม จำกัด

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2045 0214-5 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ทางบริษัทฯ จะทำการนัดหมายกับทางลูกค้า เรื่อง วัน เวลา สถานที่ ที่จะให้ทางบริษัทเข้าไปให้บริการครับ(เฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมณฑล)

ค่าอัพเดทโปรแกรมใน 1 ปี ฟรี ทั้งค่าอัพเดทโปรแกรม ค่าบริการ และค่าเดินทาง(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล)