คำตอบคือ ไม่ใช่ครับ

         สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์นำทาง(NAVIGATOR) ของบริษัท HMS จะเป็นลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์เสริม

เข้าไปครับจะไม่ได้เป็นลักษณะ CD โปรแกรมแผนที่ของ Mercedes Benz  สาเหตุที่บริษัทฯ เลือกติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมแทนที่จะเป็น CD โปรแกรม เพราะเหตุผล ดังนี้

 

1.สินค้าลักษณะโปรแกรม CD เป็นสินค้าผิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายใช้แต่โปรแกรมแผนที่ลิขสิทธิ์เท่านั้น

2.โปรแกรมที่บริษัทฯ เลือกใช้ คือโปรแกรมแผนที่ SpeedNavi ลิขสิทธิ์ ทำให้ลูกค้าสามารถอัพเดทข้อมูลได้

   โดยโปรแกรม SpeedNavi นั้นมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง(บางปีอัพเดทมากกว่า 2 ครั้ง)

   ใช้งานง่าย สามารถเลือกภาษาได้ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลมีคุณภาพ  ฯลฯ

3.อุปกรณ์ของบริษัทฯ มิได้ดัดแปลงแก้ไขโปรแกรมภายในวิทยุเดิมของรถ จึงไม่ทำให้ระบบของรถมีปัญหา

4.สามารถควบคุมแผนที่ได้ด้วยระบบสัมผัส(Touch Screen)