สำหรับกำหนดของ กสทช. นั้นการกระจายสัญญาณทั่วประเทศจะมีแผนดังนี้ครับ
 
ปีที่ 1 พื้นที่กระจายสัญญาณครอบคลุม 50%
ปีที่ 2 พื้นที่กระจายสัญญาณครอบคลุม 80%
ปีที่ 3 พื้นที่กระจายสัญญาณครอบคลุม 90%
ปีที่ 4 พื้นที่กระจายสัญญาณครอบคลุม 95%
 
โดยประมาณการว่าจำนวนครัวเรือนไทยทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน 22 ล้านครัวเรือน
 
โดยในปีแรก มีแผนการการจายสัญญาณทีวีดิจิตอลจำนวน 11 จังหวัดโดยกำหนดให้บริการตามลำดับดังนี้
 
ที่มาภาพ http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=110836154 จากช่อง 3
 
1 เมษายน 2557         กรุงเทพฯ   นครราชสีมา   เชียงใหม่   สงขลา
1 พฤษภาคม 2557      อุบลราชธานี   สุราษฏร์ธานี   ระยอง
1 มิถุนายน 2557         สิงห์บุรี   สุโขทัย   ขอนแก่น   อุดรธานี
 
รวม 11 จังหวัดจะครอบคลุมประมาณ 10 ล้านครัวเรือน ซึ่งถือว่ามากกว่า 50% ตามประกาศ กสทช. ที่กำหนดไว้
ให้ผู้ประกอบการโครงข่ายจะต้องติดตั้งสถานีให้ครอบคลุมพื้นที่ 50% ทั่วประเทศในปีแรก
 
 

*ขอบคุณรูปภาพจากทาง กสทช.และ TPBS *สถานีหลัก 1 สถานีมีรัศมีครอบคลุมประมาณ 100 กม.ซึ่งสามารถครอบคุมพื้นที่ได้มากกว่าหนึ่งจังหวัด

รายละเอียดพื้นที่การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

ปีที่ 1 (67.03%)

สถานีหลัก 20 สถานี กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สุโขทัย ระยอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี

เชียงราย สระแก้ว นครสวรรค์ สิงห์บุรี ตรัง ลาปาง สกลนครและ ร้อยเอ็ด (ครอบคลุม 56 จังหวัด)

ปีที่ 2 (83.05%)

สถานีหลัก 19 สถานี สุรินทร์ น่าน อุตรดิตถ์ ประจวบคิรีขันธ์ กาญจนบุรี ชุมพร ตราด มุกดาหาร ตาก แม่ฮ่องสอน ระนอง เลย ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ สตูล

แพร่ บึงกาฬ ศรีสะเกษ และ ยะลา (ครอบคลุม 21 จังหวัด)

ปีที่ 3 (93.81%)

สถานีเสริม 71 สถานี เมืองพัทยา มวกเหล็ก เพชรบุรี บุรีรัมย์ แม่ฮ่องสอน (ห้วยนางปุ๊) เวียงป่าเป้า เชียงของสนามชัยเขต(คู้ยายหมี) ท่าตะเกียบ

บ่อทอง หนองใหญ่ ชลบุรี จอมบึง พุเลียบ ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ สังขละบุรี ด่านช้าง ชัยบาดาล โป่งน้าร้อน โคกสูง(บ้านหนองแวง) ตาพระยา คลองใหญ่

หัวหิน ทับสะแก แก่งกระจาน บางสะพานน้อย ชุมพวง เขายายเที่ยง เขาสลัดได วังน้าเขียว ครบุรี เสิงสาง หนองบัวแดง แก้งคร้อ (ภูผาแดง) ปะคา

กันทรลักษณ์ อานาจเจริญ ปทุมราชวงศา (ห้วยหินครก) โพธิไทร บุณฑริก น้ายืน เขมราฐ ภูหินขัน (มุกดาหาร) ยโสธร ภูสิงห์ สหัสขันท์ ภูแฝก

กุฉินารายณ์ พล หนองเรือ ชุมแพ หนองบัวลาภู ภูกระดึง ปากชม นาแห้ว กุมภวาปี น้าโสม อุดรธานี บุ่งคล้า นครพนม เชียงดาว (เขาห้วยหินฝน)

ไชยปราการ / ฝาง พร้าว ลี้ ดอยเต่า อมก๋อย เวียงแหง แม่สะเรียง ปาย แจ้ห่ม (ดอยผากิ่ว) วังเหนือ สบปราบ เถิน กาแพงเพชร แม่สอด เกาะสมุย ทุ่งสง

ปีที่ 4 (98.39%)

สถานีเสริม 70 สถานี นครนายก พนัสนิคม บ้านบึงทม.ปรกฟ้า กิ่ง อ.เกาะจันทร์เขาฉลาก ศรีราชาสัตหีบ สมุทรสงคราม ราชบุรี บ้านโป่ง โพธาราม

พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ สุพรรณบุรี สระบุรี ชัยนาท จันทบุรี ปราจีนบุรี บัวใหญ่ นางรอง เดชอุดม กาฬสินธ์ มหาสารคาม บ้านไผ่ บ้านดุง แม่สรวย

(ดอยม่อนป่าก๋อย)พะเยา1 จุน-ดอยกิวแก้ว ปง ปัว-ดอยหินแก้ว นาน้อย (ดอยตาหล่ม) บ้านหลวง (เขาบ้านห้วยตึม) วังชิ้น ทองแสนขัน น้าปาด

ฟากท่า คลองลาน นครไทย (เขาห้วยหินลาด) ชาติตระการ พบพระ (ดอยห้วยมด) พิจิตร ลานสัก ตาคลี บ้านไร่ (เขาพุกอีควาย) ตะพานหิน หล่มสัก

วิเชียรบุรี ท่าแซะ (เขาตีไก่) ปะทิว หลังสวน เขา221กะเปอร์ อ่างทอง เกาะสมุย คีรีรัฐนิคม พนม (ทับคริสต์) ป่าตอง ถลาง พังงา ตะกั่วป่า กระบี่

เขาพนม ปลายพระยา กันตัง พัทลุง นาทวี เทพา เบตง สุไหงปาดี นราธิวาส ปะนาเระ