ทีวีดิจิตอลในไทยที่ทาง กสทช. ได้วางแผนไว้จะมีทั้งหมด 48 ช่อง

แบ่งเป็นประเภทดังนี้

ช่องสาธารณะ(SD)                   12 ช่อง  ลำดับช่อง    1-12

รายการเด็กและเยาวชน(SD)         3 ช่อง  ลำดับช่อง  13-15

ข่าวสารและสารประโยชน์(SD)      7 ช่อง  ลำดับช่อง   16-22

รายการทั่วไป(SD)                     7 ช่อง  ลำดับช่อง   23-29

รายการทั่วไป(HD)                     7 ช่อง  ลำดับช่อง   30-36

ชุมชน                                   12 ช่อง  ลำดับช่อง   37-48

ขอบคุณภาพจาก http://thaipublica.org/2013/12/digital-tv/

ข้อมูลจาก http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=110836154

              http://thaipublica.org/2013/12/digital-tv/