Mercedes Benz E250 W212 (Mirror Link GI-9000)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz E250 W212

MONITOR

:  7 inches

INSTALLATION :  Mirror Link GI9000

 

20170810 Mercedes Benz E250_W212_front

วันนี้มีผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานของ HMS ที่เกาหลีนั่นคือ Mirror Link รุ่น GI9000 ติดตั้งให้กับรถ Mercedes Benz E250 W212

20170810 Mercedes Benz E250 W212_Mirrorlink_GI9000_main_menu

ภาพเมนูหลักของกล่อง GI9000 กล่อง GI9000 นอกจากเป็นกล่อง Mirror Link นำภาพจาก สมาร์ทโฟน แอนดรอยด์ มาออกที่จอของรถแล้วยังมีความสามารถเป็นเหมือนกล่องมัลติมีเดีย คือสามารถเล่นไฟล์หนัง ไฟล์ภาพ ไฟล์เพลง จาก Flash drive ได้ด้วย และที่พิเศษคือสามารถใช้มัลติมีเดียแชร์จาก iPhone ผ่าน แอปพลิเคชั่น WiMeSh ได้ด้วย

20170810 Mercedes Benz E250 W212_Mirrorlink_GI9000

ภาพเมื่อทำการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับกล่อง GI9000 ผ่านฟังก์ชั่น Mirror Link เมื่อโทรศัพท์หน้าจอตั้งภาพในจอรถก็จะตั้งตาม

20170810 Mercedes Benz E250 W212_Mirrorlink

ภาพตัวอย่างการเล่นวีดีโอผ่านแอปพลิเคชั่น เมื่อหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอนภาพก็จะเต็มจอ

20170810 Mercedes Benz E250 W212_Mirrorlink_GI9000_Mutimedia

อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้าว่ากล่อง GI9000 สามารถเล่นไฟล์วีดีโอผ่าน Flash drive เพียงแค่ต่อ Flash drive กับสาย USB Cable ที่ทีมงานติดตั้งซ่อนไว้แล้วเลือกฟังก์ชั่นดูวีดีโอแล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการก็สามารถเล่นไฟล์ที่คุณต้องการได้แล้ว จากรูปเป็นการควบคุมผ่านรีโมทที่แถมให้ แต่คุณลูกค้าสามารถควบคุมผ่านมือถือก็ได้เพียงต่อสัญญาณกล่อง GI9000 กับสมาร์ทโฟน ผ่าน Application WiMeSh แล้วเลือกรีโมทก็สามารถใช้สั่งงานได้เหมือนรีโมทเช่นกัน