Mercedes Benz E200 W212 (TV Digital ASUKA HR630)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz E200 W212

MONITOR

:  7 inches

INSTALLATION :  TV Digital ASUKA HR630

 

20170823 Mercedes Benz E200 W212_front

สำหรับท่านเจ้าของรถบางท่านซื้อรถมามีฟังก์ชั่นทีวีมาด้วยแต่ ยิ่งใช้ไป ใช้ไปช่องเริ่มหาย(ทีวีอนาล็อคช่องจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆ นะ เพราะเค้าจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบดิจิตอล ช่อง 7 เริ่มลดพื้นที่การปล่อยสัญญาณระบบอนาล็อคแล้ว!) ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะ HMS เราสามารถติดจูนเนอร์ดิจิตอลให้กับรถของคุณได้ เช่นผลงานการติดตั้งของ HMS ในวันนี้ Mercedes Benz E200 W212 ที่มาพร้อมกับวิทยุ Command ซึ่งบางคันจะมีฟังก์ชั่นทีวีจูนเนอร์ระบบอนาล็อคติดมาด้วย แต่แน่นอนยังไม่มีจูนเนอร์ระบบดิจิตอล

20170823 Mercedes Benz E200 W212_TV Digital_ASUKA_HR630_menu

ไม่รอช้า ทีมงานรีบทำการติดตั้งฟังก์ชั่นทีวีดิจิตอล โดยใช้กล่องจูนเนอร์ดิจิตอล ASUKA รุ่น HR630 เชื่อมต่อระบบภาพผ่านกล่องแปลงสัญญาณจากประเทศเกาหลี เดินซ่อนเก็บเสารับสัญญาณแบบเพาเวอร์บูธเตอร์ทั้งสองต้น และด้วยประสบการณ์การติดตั้งของเราทำให้การซ่อนเก็บเสามิดชิด จนมองไม่เห็นแต่ยังคงการรับสัญญาณได้ดีเหมือนปกติ จากภาพ เป็นเมนูหลักของกล่อง ASUKA HR630 เพราะนอกจาก HR630 จะสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้แล้ว ยังสามารถเป็นกล่องมัลติมีเดียใช้เล่นไฟล์ภาพยนตร์ เพลง และยังรองรับการเชื่อมต่อกับสาย iPhone AV Adaptor ผ่านช่อง HDMI in ด้วยนะ

20170823 Mercedes Benz E200 W212_TV Digital_ASUKA_HR630_view

ภาพจากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลระดับ 720p (ตัวกล่องสามารถให้ภาพความละเอียดระดับ 1080p นะครับแต่จอรุ่นนี้จะออกแค่ 720p) สามารถรับสัญญาณได้ตามมาตราฐาน DVB-T2 และได้รับการรับรองจาก กสทช. จึงมั่นใจได้ว่า HMS เราเลือกมาแต่สินค้าคุณภาพจริงจริง