Mercedes Benz ML250 W166 (Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz ML250 W166

MONITOR

:  7 inches

HEAD UNIT :  Command
INSTALLATION :  Rear camera

 

20150403 Mercedes Benz ML250 W116_front

มามาชมผลงานติดตั้งกล้องมองหลังให้กับรถ Mercedes Benz ML250 W166 ของ HMS Thailand กัน

20150403 Mercedes Benz ML250 W116_Rear camera

โดยทีมงาน HMS Thailand เลือกกล้องมองหลัง คุณภาพสูงจากประเทศเกาหลีมาติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด จากรูปจะเห็นว่ากล้องมองหลังถูกติดตั้งอยู่ที่มือเปิดประตูท้ายรถ Mercedes Benz ML250 W166 ทำให้การติดตั้งไม่ต้องเจาะตัวถังของรถ แถมยังได้มุมของกล้องที่ใกล้เคียงกึ่งกลางรถมากที่สุด

20150403 Mercedes Benz ML250 W116_Rear camera_View

ภาพจากกล้องมองหลังบนจอ Mercedes Benz ML250 เป็นการติดตั้งกล้องมองหลังผ่าน Interface จึงไม่ต้องเปลี่ยนจอหรือวิทยุของรถ ทุกระบบของรถจึงยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนก่อนติดตั้งอุปกรณ์จาก HMS Thailand ทุกฟังก์ชั่น มีลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าอ้าวติดตั้งกล้องมองหลังแล้ว แล้วเซ็นเซอร์ของรถจะไปแสดงที่ไหน หรือหายไปเลย?? แอดมินขอตอบข้อสงสัยให้ในผลงานนี้เลยนั่นคือเซ็นเซอร์ของรถจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยเราได้นำภาพเซ็นเซอร์ของรถมาแสดงพร้อมภาพจากกล้องมองหลังอยู่ที่มุมด้านขวาบนของจอ ทำให้เมื่อคนขับถอยรถจะได้รับข้อมูลจากกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบรถพร้อมกันเลย