Mercedes Benz C180 W205 (Navigation box TC5000+Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz C180 W205

MONITOR

:  8.4 inches

INSTALLATION

:  Navigation box TC5000

:  Rear camera

 

20150420 Mercedes Benz C180 W205_back

ผลงานการติดตั้งในวันนี้ของทีมงาน HMS Thailand เป็นรถ Mercedes Benz C180 W205 ติดตั้งโดยไม่มีการเปลี่ยนจอหรือวิทยุเดิมของรถ

20150420 Mercedes Benz C180 W205_front

การติดตั้งของ HMS Thailand ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก และเวลาในการติดตั้งก็ไม่นาน เสร็จภายใน 1 วัน ไม่ต้องทิ้งรถไว้ ติดเสร็จสามารถขับไปใช้งานต่อได้ทันที

20150420 Mercedes Benz C180 W205_navigation box_TC5000_menu

อุปกรณ์ชุดแรกที่ติดตั้งเป็นชุดระบบนำทาง Navigation box TC5000 จากโรงงานของ HMS ที่ประเทศเกาหลี มีดีทั้งหน้าตาและการใช้งาน ออกแบบเมนูมาให้คล้ายกับเมนูของรถ สั่งงานได้ด้วยระบบสัมผัสไม่ต้องเปลี่ยนจอเดิม

20150420 Mercedes Benz C180 W205_navigation box_TC5000_SpeedNavi

โปรแกรมนำทางที่ติดตั้งให้เป็นโปรแกรม SpeedNavi V.4.0 TMC ของแท้อัพเดทได้ฟรี 1 ปี แผนที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และยังมีเสียงนำทางอีกหลากหลายภาษา

20150420 Mercedes Benz C180 W205_Rear camera

กล้องถอยติดตั้งบริเวณมือเปิดฝากระโปรงท้ายรถ ไม่ต้องเจาะตัวถัง และได้มุมที่ดีที่สุด ตัวกล้องจากประเทศเกาหลี ทนทาน ภาพชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

20150420 Mercedes Benz C180 W205_Rear camera_View

ด้วยเทคโนโลยีการคำนวนวงเลี้ยวของพวงมาลัยรถ เรานำมาผสานกันภาพจากกล้องมองหลังจนเป็น เส้นนำถอยที่สามารถเลี้ยวได้ตามองศาการหมุนของพวงมาลัย ช่วยกะวงเลี้ยวในการถอย พร้อมนำเซ็นเซอร์เดิมของรถมาแสดงอยู่ที่มุมขวาบนของจอไปพร้อมกัน