Mercedes Benz E200 Coupe W207 (Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz E200 Coupe W207

MONITOR

:  7 inches

HEAD UNIT :  Command
INSTALLATION :  Rear camera

 

20150611 Mercedes Benz E200 Coupe W207_front

วันนี้แอดอัพเดทผลงานการติดตั้งของ HMS Thailand รถรุ่น Mercedes Benz E200 Coupe W207 รวดเดียว 3 คันเลย

20150611 Mercedes Benz E200 Coupe W207_back

ภาพท้ายรถ Mercedes Benz E200 Coupe W207

20150611 Mercedes Benz E200 Coupe W207_Rear camera_View

ภาพจากกล้องมองหลังที่ติดตั้งโดยทีมงาน HMS Thailand ด้วยค่า LUX เพียง 0.1 ตัวกล้อง ผลิตจากประเทศเกาหลีเซ็นเซอร์รับภาพ SONY CCD ตัวกล้องเคลือบกันรอยขีดข่วน ประกอบสนิทจนป้องกันความชื้นและฝุ่นเข้าไปทำลายอุปกรณ์ภายในกล้องซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กล้องมองหลังเสียหาย อีกทั้งเมื่อติดตั้งผ่านกล่องแปลงสัญญาณ(Interface) ทำให้นอกจากภาพแล้วยังมีเส้นนำถอยที่สามารถเลี้ยวได้ตามการหมุนของพวงมาลัยรถ และภาพกราฟฟิครถที่แสดงการทำงานของเซ็นเซอร์ของรถก็สามารถนำขึ้นมาแสดงได้พร้อมภาพจากกล้องมองหลังเช่นกัน