Porsche Cayenne S hybrid PCM3.1 (WIFI Box)

DETAIL              

MODEL 

:  Porsche Cayenne S hybrid

MONITOR

:  8 inches

HEAD UNIT :  PCM3.1
INSTALLATION :  Wifi box

 

20171122 Porsche Cayenne_PCM3.1_front

สำหรับผลงานในวันนี้เป็นรถ Porsche Cayenne S Hybrid ของคุณลูกค้าเก่าที่ให้ความไว้วางใจติดตั้งอุปกรณ์กับทาง HMS Thailand และกลับมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มอยู่เรื่อยๆ ทางทีมงานต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เราสัญญาว่าจะพัฒนาสินค้า หาสินค้าใหม่ๆ และบริการคุณลูกค้าทุกท่านให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ติดตั้งกับ HMS Thailand วางใจได้ว่าเราไม่มีทิ้งลูกค้าครับ

20171122 Porsche Cayenne_PCM3.1_back

ภาพท้ายรถ Porsche Cayenne S hybrid คันนี้สบาย

20171122 Porsche Cayenne_PCM3.1_Wifi box_home

วันนี้คุณลูกค้ามาติดตั้ง Wifi box กล่องนำภาพจากมือถือออกจอรถเพิ่ม ซึ่งเดิมรถคันนี้เคยติด ชุด Navigation  TV Digital และกล้องมองหลังแล้ว มี interface แล้ว เพียงต่อ Wifi box เข้ากับไฟและ interface ก็สามารถใช้งานได้แล้ว จากรูปเป็นหน้าจอหลักของกล่องรอเชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Wifi

20171122 Porsche Cayenne_PCM3.1_Wifi box_Mirror Link

หลังจากต่อ Wifi มือถือเข้ากับ Wifi box จากนั้นเปิดฟังก์ชั่น MirrorLink(Samsung) หรือ Airplay(iPhone) ภาพจากมือถือก็จะไปออกที่จอของรถ ถ้าอยากนำภาพยนตร์จาก YouTube ไปออกที่จอก็แค่เปิดแอป Youtube แล้วเลือกภาพยนตร์ที่ต้องการ เลือกเต็มจอ ภาพบนจอ Porsche Cayenne S Hybrid ก็จะเต็มจอเช่นกัน

20171122 Porsche Cayenne_PCM3.1_Wifi box_Navigation

นอกจากความบันเทิงแล้วอีกแอปพลิเคชั่นที่ลูกค้านิยมใช้งานก็คือ Navigation ที่ช่วยนำทางเพียงเท่านี้คุณก็จะมี Navigation แผนที่ทั่วโลกบนจอรถของคุณแล้ว เรียกว่าติดกล่องเดียวเป็นเกือบทุกอย่างที่มือถือทำได้เลย