BMW218i F45 (Rear camera+ดิจิตอลทีวี)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT

 

INSTALLATION   

:  218i

 

:  6.5 inches

 

:  ??

 

:  ดิจิตอลทีวี,Rear camera

 

20161213_BMW_218i_Front   20161213_BMW_218i_Rear camera
BMW 218i F45   กล้องถอยหลังติดบริเวณมือเปิดท้ายรถ
20161213_BMW_218i_Rear camera close up view_PAS_Parking sensor   20161213_BMW_218i_Rear camera view_PAS_Parking sensor
ภาพจากกล้องถอยหลังพร้อมเส้นถอยและเซ็นเซอร์ถอยเดิมของรถ   ไม่มีการเปลี่ยนจอของรถ
20161213_BMW_218i_Digital TV_AZUKA_HR630   20161213_BMW_218i_Bottom
         ภาพจากกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ASUKA HR630   BMW 218i F45 5 ประตู