BMW 320i(Rear Camera)

DETAIL              

MODEL 

:  BMW 320i

MONITOR

:  8.8 inches

HEAD UNIT :  ??
INSTALLATION :  Rear Camera

 

20170131 BMW 320i_front   20170131 BMW 320i_back
BMW 320i   BMW 320i
20170131 BMW 320i_Rear camera view with PAS and Parking sensor   20170131 BMW 320i_Rear camera
ภาพจากกล้องถอยบนจอเดิมของรถแสดงพร้อมภาพเซ็นเซอร์ถอย   ติดตั้งกล้องเหนือป้ายทะเบียน