BMW X1 F48(REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL :  BMW X1
   
MONITOR :  10.2 inches
   
HEAD UNIT :  ??
   
INSTALLATION :  REAR CAMERA

 

 
                           BMW X1 F48                                       BMW X1 F48
 
      ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณทำงานคู่กับเซ็นเซอร์เดิมของรถ   กล้องถอยคุณภาพสูงให้ภาพชัด ติดตั้งบริเวณมือเปิดฝากระโปรงท้าย
   
                ไม่ต้องเจาะตัวถังรถให้ตัวรถเสียหาย