BMW X3 F25(REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  BMW X3 F25

 

:  8.8 inches

 

:  iDrive

 

:  REAR CAMERA

 

 
                               BMW X3                                    BMW X3
 
                    กล้องมองหลังติดบริเวณมือจับ                   เซ็นเซอร์เดิมของรถยังคงใช้ได้ตามปกติ
 
            มุมมองกล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์เดิมของรถ                      มุมมองภาพจากกล้องแบบเต็มจอ