Mercedes Benz C180 W205(WIFI BOX+REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz C180 W205

 

:  7  inches

 

:  MB

 

:  WIFI BOX,Rear camera

 

 
                  Mercedes Benz C180 W205   การติดตั้งไม่มีการเปลี่ยนจอหรือดัดแปลงวิทยุ ทำให้ทุกระบบยังปกติ
 
     ติดกล่อง Wifi box เพื่อแชร์ภาพจากมือถือไปออกที่จอของรถ         จุดที่ติดตั้งกล้องมองหลังบริเวณที่ปิดฝากระโปรงท้ายรถ