BMW i8(ดิจิตอลทีวี)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEADUNIT

 

INSTALLATION   

:  BMW i8

 

:  ?? inches

 

:  ??

 

:  ดิจิตอลทีวี

 

 
                                BMW i8                                  BMW i8
 
                            ทีวีดิจิตอล DVB-T2     หน้าจอ Original การติดตั้งไม่มีการเปลี่ยนจอหรือวิทยุของรถ
 
                      ภาพจากดิจิตอลทีวี DVB-T2                         ภาพจากกล้องมองหลังเดิมของรถ