Porsche Cayenne S(REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT

 

INSTALLATION   

:  Porsche Cayenne S

 

:  ?? inches

 

:  PCM3.1

 

:  REAR CAMERA

 

 
                     Porsche Cayenne S                       ติดตั้งกล้องมองหลังคุณภาพสูง
 
            ภาพด้านหลังผ่านกล้อง มุมด้านคนขับ                  ระบบเดิมของรถยังคงใช้งานได้ตามปกติ
   
                     Porsche Cayenne S