Mercedes Benz CLA250 C117(NAVIGATION+TMC)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT 

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz CLA250

 

:  5.8 inches

 

:  ??

 

:  Navigation,TMC

 

 
                   Mercedes Benz CLA250          จอภาพขนาด 5.8 นิ้วก็ยังสามารถติดตั้งระบบนำทางได้
 
         แถบสีเทาด้านล่างเป็น รายงานสภาพจราจร(TMC) ถนนสีเขียว คือสภาพการจราจรคล่องตัว ถนนสีเหลือง รถชลอตัว ฯลฯ