Mercedes Benz E250(NAVIGATION)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E250

 

:  7 inches

 

:  ??

 

:  REAR CAMERA

 

 
 ติดตั้งระบบนำทางในรถเบนซ์ ไม่ต้องเปลี่ยนวิทยุหรือจอเดิมของรถ     แผนที่ภาษาไทย รองรับภาษาอังกฤษด้วย สั่งงานด้วยทัชสกรีน
 
                   กล้องมองหลังที่มาพร้อมกับรถ                          Mercedes Benz E250
   
                    Mercedes Benz E250