Mercedes Benz E200(NAVIGATION+REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz E200

 

:  5.8 inches

 

:  MB20

 

:  NAVIGATION,REAR CAMERA

 

 
              ระบบนำทางแผนที SpeedNavi                     เมนูตัวเก่า(คันนี้ติดช่วงกลางปี 2556)
 
               ภาพจากกล้องมองหลังบนจอ 5.8 นิ้ว               กล้องมองหลังคุณภาพสูง เซ็นเซอร์ SONY CCD
 
                           Mercedes Benz E200                             Mercedes Benz E200