Mercedes Benz C180(TV TUNER+REAR CAMERA+TV FREE)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Mercedes Benz C180

 

:  7 inches

 

:  COMMAND

 

:  TV TUNER,REAR CAMERA,TV FREE

 

 
                       Mercedes Benz C180                             Mercedes Benz C180
 
    ภาพจาก TV Tuner ระบบอนาล็อค(ตอนติดดิจิตอลยังไม่มา)      เชื่อมต่อระบบเสียงกับ AUX ทำให้เสียงจากทีวีออกที่ลำโพงรถ
 
         ภาพจากกล้องมองหลัง เซ็นเซอร์ Sony CCD   กล้องมองหลังคุณภาพสูง ป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และรอยข่วน