Porsche Cayenne(NAVI+REAR CAMERA+MULTIMEDIA PLAYER)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Porsche Cayenne

 

:  8 inches

 

:  PCM3.1

 

:  NAVIGATION,REAR CAMERA,MULTIMEDIA BOX

 

 
                            Porsche Cayenne                                 Porsche Cayenne
 
                ภาพจากกล่อง Multimedia player      ระบบนำทาง แผนที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ข้อมูลจาก ESRI
 
      แผนที่ SpeedNavi รอบรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                   การติดตั้งไม่มีการเปลี่ยนจอ หรือวิทยุ