BMW 730Ld F02(NAVI+REAR CAMERA)

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  BMW 730Ld F02

 

:  7 inches

 

 

:  NAVIGATION,REAR CAMERA

 

 
                                                                                   BMW 730Ld             
 
ติดระบบนำทางแผนที่ SpeedNavi ข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศไทย            ติดตั้งกับจอเดิมของรถ วิทยุเดิมไม่มีการเปลี่ยนจอ
 
      กล้องมองหลังคุณภาพสูง ตัวกล้องกันน้ำและความชื้น         ภาพคุณภาพสูงด้วยเซ็นเซอร์รับภาพ SONY CCD
   
บริการติดตั้งถึงบ้านไม่ต้องขับรถมาจอดทิ้งไว้ที่บริษัท(กรุงเทพฯ)