BMW Z4(NAVIGATION)

 

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  BMW Z4

 

:  8.8 inches

 

 

:  Navigation

 

 
                             BMW Z4                                ภาพจากด้านหน้า
 
    โปรแกรมนำทาง SpeedNavi บนจอ 8.8 นิ้วของ BMW          ติดตั้งบนจอเดิมของรถไม่มีการเปลี่ยนจอ และวิทยุรถ
 
                           ภาพจากด้านหลัง                 แผนที่เดิมของรถยังคงใช้งานได้ตามปกติ