Porsche Cayenne Diesel(Navi+TV Tuner(Alpine))

 

DETAIL              

MODEL

 

MONITOR

 

COMMAND

 

INSTALLATION   

:  Porsche Cayenne Diesel

 

:  8 inches

 

:  PCM 3.1

 

:  Navigation,TV Tuner(Alpine)

 

 
  เมนู TV Tuner สามารถเปลี่ยนช่องได้ที่หน้าจอ(ไม่ต้องใช้รีโมท)            ภาพจากกล้องมองหลังติดตั้งมากับรถมีเส้นนำถอย
 
                ด้านหลังรถ Porsche Cayenne Diesel