Mercedes Benz CLS250 W218(Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz CLS250d W218

INSTALLATION :  Rear camera                              

 

20170531 Mercedes Benz CLS250_W218_side

ผลงานการติดตั้งกล้องถอยหลังให้กับรถ Mercedes Benz CLS250d W218 

20170531 Mercedes Benz CLS250_W218_back

หลังรถ Mercedes Benz CLS250d  

20170531 Mercedes Benz CLS250_W218_Rear camera

กล้องมองหลังติดด้านข้างมือเปิดฝากระโปรงท้ายรถตรงจุดมาร์คของ Benz เดินซ่อนเก็บสายไฟไปต่อเข้ากับกล่องแปลงสัญญาณเพื่อเพิ่มช่องสัญญาณเข้าวิทยุดของรถ โดยไม่ต้องตัดแปลงวิทยุ หรือจอของเดิมของรถ ตัวหล้องเป็นกล้องผลิตจากประเทศเกาหลี เซ็นเซอร์ SONY CCD ให้ภาพ 420TV line 0.1LUX ภาพที่ได้จึงชัดแม้เวลาแสงน้อย