Mercedes Benz E200 Coupe W207 (DVR Thinkware X330+Rear camera+Mirror Link)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz E200 Coupe W207

INSTALLATION

:  DVR Thinkware X330

:  Rear camera

:  Mirror Link

 

20170621 Mercedes Benz E200 Coupe_W207_front

วันนี้คุณลูกค้าให้เกียรติเข้ามาติดตั้งถึงที่ออฟฟิศ โดยรถที่นำมาติดตั้งเป็น Mercedes Benz E200 Coupe W207 E-Class สองประตู

20170621 Mercedes Benz E200 Coupe_W207_back

อุปกรณ์ที่ติดตั้งมีกล้องมองหลัง กล้องบันทึก และกล่อง Mirror Link

20170621 Mercedes Benz E200 Coupe W207_DVR_Thinkware_X330

กล้องบันทึก Thinkware X330 กล้องบันทึกมีจอในตัวจากประเทศเกาหลี บันทึกวีดีโอความละเอียด Full HD เพิ่มเสา GPS ภายหลังได้

20170621 Mercedes Benz E200 Coupe_W204_Rear camera_view

กล้องถอยหลังติดตั้งแบบใช้ interface เพราะคุณลูกค้าต้องการใช้กล่อง Mirror Link ด้วย (วิทยุรุ่นนี้จะพิเศษตรงสามารถติดกล้องถอยแบบไม่ใช้ interface ก็ได้แต่จะติดกล่อง Mirror Link ไม่ได้และเส้นนำถอยจะเลี้ยวตามพวงมาลัยไม่ได้

20170621 Mercedes Benz E200 Coupe_W207_Mirror Link

กล่อง Mirror Link ช่วยให้สามารถนำภาพจาก iPhone ไปออกยังจอของรถได้ อุปกรณ์ตัวนี้ดีมากสำหรับ ผู้ที่มี Lifestyle ใช้มือถือเป็นศูนย์กลาง เช่นการใช้ Application Navigation  Youtube เป็นต้น เรียกว่าติดกล่องนี้กล่องเดียวอยากให้จอแสดงผลอะไรก็เพียงโหลดลงไปในมือถือของคุณ ก็สามารถนำภาพออกที่จอและเสียงออกลำโพงของรถได้แล้ว

 

นายธนานันต์ นุชนารถ at 22 May 2018 08:20
E250 CDI coupe (W207) ติดตั้งเท่าไหร่ครับ