Mio เปิดตัวนวัตกรรมกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ MiVue 7 Series
  • 11 September 2018 15:43
  • 1895
  • 0
Mio เปิดตัวนวัตกรรมกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ MiVue 7 Series     (ประเทศไทย – 10 กันยายน 2561) “มีโอ้” ผู้ผลิตกล้องติดรถยนต์ชั้นนำในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก ประกาศเปิดตัวกล้องติดรถยนต์แบบมี WiFi ในตระกูล Mio MiVue 7 Series (มี
อ่านต่อ