ทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรม SpeedNavi ของประเทศไทย(ลิขสิทธิ์) ซึ่งมีแผนที่ประเทศไทยเท่านั้นครับ