โปรแกรมแผนที่ SpeedNavi จะอัพเดทอย่างน้อยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง (ที่ผ่านมาอัพมากกว่าปีละครั้งครับ)