เนื่องจากการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเป็นระบบอนาลอก(Analog)ครับ

โดยระบบการส่งสัญญาณแบบอนาลอกนั้นเมื่อมีสถานีส่งโทรทัศน์มากขึ้นก็เกิดปัญหาการรรบกวนเกิดขึ้น เพราะความถี่

มีจำนวนจำกัดการส่งโทรทัศน์ในระบบอนาลอกนั้น ในเมืองเดียวกันจะส่งความถี่ใกล้เคียงกันไม่ได้ ต้องส่งช่องเว้นช่อง

เช่นใน กทม. ส่งช่อง 3 5 7 9 11จะส่งช่อง 2 4 6 8 10 12 ไม่ได้ ถ้าจะส่งช่อง 2 4 6 8 10 12 จะต้องส่งให้ห่างจาก

กทม. อย่างน้อย 200 กม. นอกจากนี้การส่งสัญญาณแบบอนาลอกยังมีปัญหาอื่น ๆ อีก อาทิ

1. สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กอื่น ๆ ทำให้ภาพไม่คมชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องต่ำ
2. สัญญาณที่ส่งมาจากสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์อื่น ๆ มารบกวนทำให้รับไม่คมชัด
3. สัญญาณที่สะท้อนจากตึก สิ่งปลูกสร้าง หรือภูเขาทำให้เกิดเงาที่จอเครื่องรับโทรทัศน์ ทำให้ได้รับไม่ ชัดเจนและน่ารำคาญ
4. เนื่องจากไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้ จึงต้องใช้ความถี่มากทำให้มีสถานีได้น้อย
5. การที่จะส่งสัญญาณอื่น ๆ ร่วมไปด้วยทำได้โดยยาก

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้เรารับสัญญาณภาพไม่ชัดเจนครับ              

 

                                                                             (ข้อมูลอ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/โทรทัศน์ระบบดิจิทัล)